EZ 系列

线公端连接器(车制针)

电极芯数 料号 额定电压 额定电流 额定冲击电压
2 EZ02671-1023-01  250V 10A 2500V
2 EZ02671-1022-01 250V 5A 2500V
3 EZ03671-1023-01  250V 10A 2500V
3 EZ03671-1022-01 250V 5A 2500V
4 EZ04671-1012-01 125V 5A 1500V
5 EZ05671-1012-01 125V 5A 1500V
6 EZ06671-1012-01 60V 5A 800V

使用环境及材料

导体连接方式 焊接
防护等级 IP67
拔插次数 ≥500
电缆最大外径 8.5mm
接触电阻 <10mΩ
绝缘电阻 ≥500MΩ
环境温度 -40℃ ~ +85℃
污染等级 2
过电压类型
材料等级
外壳材料 PA
导体材料/电镀 铜合金/镀金
O型圈 硅橡胶
密封塞 硅橡胶
锁紧类型 快锁